Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców - centralny rejestr wniosków, decyzji i postanowień w sprawach repatriacji

MSWiA KZREWC 01 - dane o repatriacji do Polski

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Migracje.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Do góry