Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Źródło danych:
System informacyjny zawierający wykaz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych; System informacyjny zawierający wykaz medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich

MSIT SI 01 - dane dotyczące medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich oraz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sportu i Turystyki;

Raz w roku do 15 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność klubów sportowych. Medaliści Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostw świata, Mistrzostw Europy.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Nazwisko i imię.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.01
Do góry