Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralna Aplikacja Statystyczna - obszar Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

MRPIPS CAS WRiPZ 01 - dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Raz w roku do 2 maja 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wspieranie rodziny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.04
Do góry