Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący zakupu/sprzedaży ryb

MGMiŻŚ ZSR 02 - dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Międzynarodowa wymiana towarowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.07, 1.51.08, 1.64.10.
Do góry