Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Energii
Źródło danych:
G-09.10 - sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 25 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 25 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 25 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 25 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, portal sprawozdawczy https://wegiel.arp.com.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.16
Do góry