Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
System pn. "Aplikacja PO RYBY 2007-2013"

MGMiŻŚ PO RYBY 01 - dane dotyczące wartości projektów w ramach PO RYBY 2007-2013 i PO RYBY 2014-2020

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

2 razy w roku do 31 sierpnia 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r., do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Fundusze europejskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.70.03
Do góry