Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Finansów
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej JST

MF WPFJST 01 - dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

4 razy w roku do 21 marca 2018 r. za rok 2017 r. - dane otrzymane przez MF do dnia 10 marca, do 16 maja 2018 r. za rok 2017 r. - dane otrzymane przez MF do dnia 5 maja, do 16 sierpnia 2018 r. za rok 2017 r. - dane otrzymane przez MF do dnia 5 sierpnia, do 16 listopada 2018 r. za rok 2017 r. - dane otrzymane przez MF do dnia 5 listopada;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Do góry