Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Finansów
Źródło danych:
Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa; Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego

MF TREZOR_BESTIA 02 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

Raz w roku do 10 marca 2018 r. za rok 2017 r. - dane wstępne (Rb-40 ZUS dotyczy danych ostatecznych);

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów;

Raz w kwartale do 16 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 16 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 14 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych. Dochody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Do góry