Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
G-06 - sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność w zakresie skupu i sprzedaży odpadów nadających się do recyklingu oraz podmioty gospodarki narodowej wytwarzające odpady nadające się do recyklingu, o liczbie pracujących: - 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do działów 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 32, 33, sekcji E, F, działów 49, 50, 51, 58, klas 84.24, 84.25, - 50 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, działów 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, sekcji D;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 27 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Gospodarowanie materiałami. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.05
Do góry