Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Finansów
Źródło danych:
Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa; System informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych

MF SISJSFP_TREZOR 01 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27UE, Rb-28UE i Rb-28UE WPR

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

Raz w roku do 16 marca 2018 r. za rok 2017 r. - dane wstępne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów;

Raz w kwartale do 2 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 29 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 30 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochody - klasyfikacja budżetowa. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wydatki - klasyfikacja budżetowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Do góry