Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Finansów
Źródło danych:
System informacyjny w zakresie danych o przychodach i wygranych w grach hazardowych

MF GH 01 - dane o przychodach i wygranych w grach hazardowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

Raz w roku do 20 sierpnia 2018 r. za rok 2018 r. - szacunki;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gry hazardowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.05
Do góry