Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Narodowy Bank Polski
Źródło danych:
System agenta emisji

MF SAE 01 - dane dotyczące rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

Raz w roku do 3 lipca 2018 r. według stanu na dzień ostatniego przetargu poprzedzającego 30 czerwca 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obligacje Skarbu Państwa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.28
Do góry