Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Źródło danych:
System Informatyczny Gospodarki Wodnej

KZGW SIGW 02 - dane o obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych i bilansie azotu z tych obszarów

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Regionalne zarządy gospodarki wodnej;

Co 4 lata do 29 czerwca 2020 r. za lata 2016-2019 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;

Co 4 lata do 28 sierpnia 2020 r. za lata 2016-2019 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Monitoring wód podziemnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Do góry