Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń

KRUS nSIU 01 - dane o przyznaniu jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

Raz w kwartale do 18 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 22 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 21 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 30 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wypadki przy pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.10
Do góry