Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
FDF - działalność finansowa przedsiębiorstwa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jednocześnie prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego; podmioty gospodarki narodowej, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jednocześnie prowadzące działalność faktoringową; podmioty gospodarki narodowej, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jednocześnie prowadzące działalność leasingową; podmioty gospodarki narodowej, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jednocześnie prowadzące działalność windykacyjną;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 2 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Faktoring. Kredyt / pożyczka. Leasing. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Windykacja. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.11, 1.62.12, 1.62.20, 1.62.13.
Do góry