Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komenda Główna Straży Granicznej
Źródło danych:
System Komendy Głównej Straży Granicznej

KGSG SKGSG 01 - dane o obywatelach państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium państwa członkowskiego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej;

Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Do góry