Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komenda Główna Straży Granicznej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Straży Granicznej

KGSG CBD SF 01 - dane dotyczące ruchu na granicach Polski

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej;

Raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ruch graniczny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.11
Do góry