Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komenda Główna Policji
Źródło danych:
System Ewidencji Wypadków i Kolizji

KGP SEWIK 01 - dane w zakresie liczby wypadków i ofiar wypadków

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komenda Główna Policji;

Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wypadki drogowe i ofiary wypadków.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.15
Do góry