Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący statystyki diecezji Kościoła katolickiego

ISKK SKK 01 - dane dotyczące liczby parafii, duchownych, alumnów, posług religijnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC;

Raz w roku do 26 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność kościołów, związków wyznaniowych. Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.22.07
Do góry