Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Źródło danych:
Informacyjna Baza Danych Giełdy Papierów Wartościowych

GPW IB 02 - dane w zakresie: rynek giełdowy, New Connect, Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych, Catalyst, obroty na rynku Catalyst

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Giełda Papierów Wartościowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Do góry