Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Źródło danych:
System informacyjny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

GOPR SI 01 - dane dotyczące rocznej działalności

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

Raz w roku do 15 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR i TOPR).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.16
Do góry