Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Źródło danych:
Państwowy monitoring środowiska

GIOŚ PMŚ 10 - dane dotyczące poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

Raz w roku do 29 czerwca 2018 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Monitoring promieniowania elektromagnetycznego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.09
Do góry