Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Źródło danych:
EN-1 - sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
szkoły wyższe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 5 października 2018 r. według stanu na 1 października 2018/2019 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kandydaci i przyjęci na studia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Do góry