Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Źródło danych:
Baza Surowców i Materiałów Budowlanych

CLOR BSMB 01 - dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych w wybranych surowcach i materiałach budowlanych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej;

Raz w roku do 27 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Monitoring radiologiczny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.09
Do góry