Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Biuro Nasiennictwa Leśnego
Źródło danych:
Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego

BNL SEMEN 01 - dane dotyczące drzew matecznych, drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, źródeł nasion

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Biuro Nasiennictwa Leśnego;

Raz w roku do 31 lipca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Hodowla lasu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.23
Do góry