Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

BFG SFK 03 - dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz stanów i przepływów w funduszach własnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20, 1.65.31.
Do góry