Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; System finansowo-księgowy SGW; System PROW 0.2; Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW

ARIMR SFK PROW02 ZSZIK 01 - dane dotyczące wysokości przyznanych i wypłaconych środków dla kampanii 2018

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

Raz w roku do 31 lipca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dopłaty bezpośrednie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.37
Do góry