Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; System finansowo-księgowy SGW; System informacyjny zawierający dane dotyczące zalesiania i tworzenia terenów zalesionych w ramach PROW 2014-2020; System PROW 0.2

ARIMR SFK PROW02 PROW 2014-2020 01 - dane dotyczące ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, powierzchni zalesionych gruntów rolnych i innych terenów oraz udzielonych płatności na zalesienia oraz pozostałe działania z zakresu leśnictwa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Hodowla lasu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.23
Do góry