Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
Aplikacja GePaRd; Aplikacja OFSA-PROW; Aplikacja PROW 2007-2013; PROW 2007-2013 - Rejestr Gospodarstw; System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; System finansowo-księgowy SGW; System OFSA PROW-DD; System PROW 0.2; Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW; Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł rent strukturalnych

ARIMR PROW02 OFSA-PROW ZSZIK GePaRd SFK 01 - dane o złożonych wnioskach, zawartych umowach/wydanych decyzjach, zrealizowanych płatnościach wraz z dofinansowaniem UE w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2 razy w roku do 28 września 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r., do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Fundusze europejskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.70.03
Do góry