Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
Z-KW - zestaw danych o wypadkach przy pracy

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej - według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Incydentalnie po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 16 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r. - dane wstępne, do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r. - dane wstępne, do 15 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r. - dane wstępne, do 21 stycznia 2019 r. za rok 2018 r. - dane wstępne, do 4 lipca 2019 r. za rok 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Wypadki przy pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.10
Do góry