Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
Z-KS - karta statystyczna strajku

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej - według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Incydentalnie do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności. Strajki. Spory zbiorowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.11
Do góry