Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
Z-05 - badanie popytu na pracę

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sekcji PKD A-S, według jednostek lokalnych, w których liczba zatrudnionych wynosi co najmniej 1 osobę, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie działalności organizacji członkowskich (dział 94);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (18%)
Raz w kwartale do 9 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 9 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 8 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 9 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Popyt na pracę. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.07
Do góry