Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
UTW-1 - sprawozdanie z działalności uniwersytetów trzeciego wieku

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące Uniwersytety Trzeciego Wieku;

metoda obserwacji pełnej
Co 3 lata do 31 października 2018 r. za rok akademicki 2017/2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Działalność kulturalno-edukacyjna. Działalność uniwersytetów trzeciego wieku. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.13
Do góry