Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SSI-10I - Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
osoby w gospodarstwie domowym;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,04 %)
Raz w roku do 11 maja 2018 r. za rok 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Świadczenia z pomocy społecznej. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT).

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Niepełnosprawność. Obywatelstwo. Płeć. Poziom wykształcenia. Zawód wykonywany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Do góry