Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SSI-02 - sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 lub więcej osób prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do klas: 64.19, 64.92, 65.11-65.20, 66.12-66.19;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 7 maja 2018 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Do góry