Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej; prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 16 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018/2019 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absolwenci. Dane identyfikacyjne. Doktoranci i doktoraty. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Słuchacze studiów podyplomowych. Stypendia naukowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Do góry