Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 grudnia 2018 r. według stanu na 30 listopada 2018/2019 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Doktoranci i doktoraty. Domy i stołówki studenckie. Obciążenie respondentów. Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów. Studenci.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Do góry