Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
S-10 - sprawozdanie o studiach wyższych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 grudnia 2018 r. według stanu na 30 listopada 2018/2019 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego. Obciążenie respondentów. Studenci. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Do góry