Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-8 - sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 stycznia 2019 r. za rok 2018 r. - dane wstępne, do 21 stycznia 2019 r. za rok 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Prace scaleniowe i wymienne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Scalenia i wymiany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.02
Do góry