Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-28 - sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:- wyrobu, oczyszczania, odwadniania i skażania alkoholu etylowego,- wytwarzania biokomponentów (wytwarzanie bioetanolu),- wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Produkcja i rozdysponowanie alkoholu etylowego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.13
Do góry