Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-10 - sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
starostwa powiatowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych
wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.31
Do góry