Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Źródło danych:
PM-1 - roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty wytypowane przez wojskowe komendy uzupełnień posiadające pojazdy samochodowe i maszyny przydatne dla obronności;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 15 lutego 2018 r. według stanu na 1 stycznia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
właściwa terenowo Wojskowa Komenda Uzupełnień
wojskowe komendy uzupełnień;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 31 marca 2018 r. według stanu na 1 stycznia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Obrony Narodowej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Eksploatacja pojazdów drogowych. Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Nazwisko i imię innej uprawnionej osoby. Nazwisko i imię właściciela (dyrektora, kierownika).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.13
Do góry