Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
PDP - podróż do Polski

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
osoby przyjeżdżające z zagranicy niemieszkające stale w Polsce (nierezydenci);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,1%)
7 razy w kwartale w wylosowane dni kwartału za I kwartał 2018 r., za II kwartał 2018 r., za III kwartał 2018 r., za IV kwartał 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci papierowej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obciążenie respondentów. Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski. Ruch graniczny. Wydatki poniesione w związku z podróżami. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.17
Do góry