Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Zdrowia
Źródło danych:
PARPA-G1 - sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy gmin; urzędy miast;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
adres poczty elektronicznej. imiona i nazwisko. numer telefonu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.18
Do góry