Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
C-02-2 - notowania cen detalicznych owoców i warzyw

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej ;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
2 razy w miesiącu od 5. do 22. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny detaliczne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.07
Do góry