Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
MSWiA-32 - sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 maja 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - infrastruktura. Charakterystyka placówek leczniczych. Dane adresowe i terytorialne. Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kadra medyczna. Profilaktyka zdrowotna. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Do góry