Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
BRGp - badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
ankieterzy statystyczni;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,1%)
7 razy w kwartale w wylosowane dni kwartału za I kwartał 2018 r., za II kwartał 2018 r., za III kwartał 2018 r., za IV kwartał 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci papierowej;
obserwacja;
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie znajduje się przejście graniczne
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Ruch graniczny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.17
Do góry