Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Źródło danych:
MN-02 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność w dziedzinie biotechnologii. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.12
Do góry