Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
L-02 - sprawozdanie o zadrzewieniach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do działów 01 i 02 sekcji A, a także niezależnie od zaklasyfikowania działalności, w przypadku, gdy posiadają lub prowadzą nasadzenia zadrzewień, z wyjątkiem urzędów gmin i dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Zadrzewienia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.23
Do góry