Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grup: 55.1, 55.2, 55.3 posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Turystyczna baza noclegowa. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.03
Do góry